top of page
Foto Voorpagina (1).jpg

NIEUWE NATUUR

VOOR GIENDERWIJTE

BELEVINGSWAARDE VAN NATUUR IS ECHTE WAARDE, ECOLOGISCH EN ECONOMISCH

WenW front page staand bijgesneden.jpg

Natuurbeleving als economische drager voor een landgoed van de toekomst.

de streek2B.png

DE STREEK

Dit mooie stukje Brabant blijkt nog heel jong te zijn. Ontstaan in de jaren ‘50 van de vorige eeuw toen de “Roosendaalsche Heide” werd ontgonnen.

idee2A.png

HET IDEE

Belevingswaarde is echte waarde die kan worden benut, ook voor nieuwe natuur.

de natuur2.png

DE NATUUR

Een plek waar 6 eeuwen geleden voedzame bodem als turf werd gewonnen.

In de huidige eeuw weer omgevormd naar nieuwe natuur.

zonnepark2a.png

ONZE VISIE

Met Gienderwijte laten zien dat inzetten op nieuwe natuur ook economische meerwaarde heeft.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

De woudfundingsactie op www.mijnnatuur.nl koopt Partij voor de Dieren landbouwgrond op en maakt het mogelijk dat dit wordt omgezet in blijvende natuur.

Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt sinds 2014, samen met ondernemers, organisaties, overheden en particulieren aan een robuust en aaneengesloten Natuur Netwerk Brabant.

Waterschap Brabantse Delta zet zich in om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten.

bottom of page