top of page
waterplas.jpg

DE NATUUR

 

Een plek waar 6 eeuwen geleden voedzame bodem als turf werd gewonnen, schrale zandgrond achterlatend. In de vorige eeuw met kunstmest en te veel dierlijke mest weer tot leven gewekt als landbouwgrond.  In de huidige eeuw weer omgevormd naar nieuwe natuur.

Door meerdere klimaat opgaves te combineren, tegen verdroging, ontbossing en uitputting van de bodem, ontstaat een zo divers mogelijk leef- en rustgebied voor alle dieren die hier willen gaan leven. Des te breder de diversiteit hoe robuuster en veerkrachtiger de natuur.

Van de landbouwgronden maken we kruiden- en faunarijk grasland omringd door klimaat-robuust bos. Daarnaast worden waterinfiltratiebekkens gegraven die als dynamische moerasgebieden de waterhuishouding van de hoger gelegen zandgronden gaan verbeteren.  

 

Een birdseye view

de streek2B.png
idee2A.png
zonnepark2a.png
bottom of page