top of page
Foto bij Het Idee (1).jpg

HET IDEE

 

Belevingswaarde is echte waarde die kan worden benut, ook voor nieuwe natuur.

Economische waarde van landbouwgrond is heel hoog, terwijl natuurgrond slechts een fractie van die waarde bezit. Het structureel onderwaarderen van natuur biedt kansen, omdat het vaak niet gekoppeld wordt aan potentiële meerwaarde zoals uit wonen of inkomsten uit beleving.

Door nieuwe natuur te koppelen aan andere opgaves (zoals water, nieuw bos, stikstof, wonen of CO2 problematiek) waarvoor wel financiële middelen beschikbaar zijn, of komen, kan de economische afwaardering van de grond worden gecompenseerd, terwijl de belevingswaarde wordt verhoogd en kan worden benut.

de natuur2.png
zonnepark2a.png
bottom of page